กุหลาบหนู

 

 

กุหลาบก้านยาว 
กุหลาบก้านขนาดกลาง 
กุหลาบก้านสั้น 
กุหลาบดอกช่อ 
 กุหลาบหนู 
การเลือกพันธุ์ในปัจจุบัน 

 

         กุหลาบหนู (miniature roses)

มีขนาดเล็กหรือแคระโดยธรรมชาติ ความสูงของทรงพุ่มไม่เกิน 1 ฟุตให้ผลผลิตสูง 450-550 ดอก/ตร.ม./ปี มีความยาวก้านดอกระหว่าง 20-30 ซม.
ยังมีตลาดจำกัดอยู่ยกเว้นในประเทศญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และอิตาลี

 

 

จัดทำโดย
นางสาวอริศรา ชินพรทวีสุข นางสาวนฤกร มีคำ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c) 2006 MissArisara Chinnaporntaweesuk & MissNarukorn Meecum. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com