น้ำมันพืชในเครื่องดีเซล

 

 

Home 
น้ำมันพืชในเครื่องดีเซล # 2 
น้ำมันพืชในเครื่องดีเซล # 3 

การนำน้ำมันพืชมาใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล

การนำน้ำมันพืชมาใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มี 3 แนวทาง

1. น้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel)
 


 

เป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยการนำน้ำมันพืชมาทำปฏิกิริยากับ แอลกอฮอล์ และ ด่าง จะได้น้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งอยู่ในรูปของ เมทิลเอสเทอร์ และ กลีเซอรีน

น้ำมันไบโอดีเซลที่ได้จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมาก สามารถนำไปเติมในเครื่องยนต์ดีเซล ได้ทุกชนิด ทั้งเติมโดยตรงและผสมลงในน้ำมันดีเซล 20% ปัจจุบันราคาของน้ำมันไบโอดีเซลยังสูงกว่าน้ำมันดีเซล 1-2 เท่าตัว

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com