น้ำมันปลอม

 

 

 

Home 
ผลกระทบ 
โทษการปลอมน้ำมัน 
การตรวจสอบน้ำมัน 
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

 

 


 

น้ำมันปลอมคือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ซึ่งในช่วงที่ราคาน้ำมันแพงผู้ค้าน้ำมันบางแห่งได้นำสารอื่นมาปลอมปนในน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนทำให้น้ำมันไม่ได้มาตรฐาน

วิธีการปลอมปนน้ำมัน

ในอดีตมีการนำน้ำมาเติมลงในน้ำมัน  แต่น้ำไม่สามารถละลายได้เป็นเนื้อเดียวกับน้ำมัน จึงสังเกตหรือตรวจพบได้ง่าย แต่ปัจจุบันได้มีการนำสารละลายไฮโดรคาร์บอนหรือโซลเวนท์มาปลอมปนในน้ำมันเบนซินและดีเซลจำหน่ายในสถานีบริการต่างๆ สารโซลเวนท์มีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าด สามารถละลายได้ดีในน้ำมัน จึงไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า สารดังกล่าวผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นสารละลายสิ่งอื่นๆ เช่น ละลายสี หรือกาว การใช้สารละลายไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต การปลอมปนน้ำมันด้วยสารโซลเวนท์ไม่มีสัดส่วนที่แน่นอน ซึ่งจากการทดสอบพบว่าหากผู้ค้าเติมโซลเวนท์ในน้ำมันในอัตราไม่ถึง 15 % การเกิดปัญหากับเครื่องยนต์เห็นได้ไม่ชัดเจนทันที แต่หากเติมโซลเวนท์ถึง 50%จะทำให้เครื่องยนต์เกิดปัญหาได้  ผู้ค้าบางรายต้องการกำไรมาก อาจเติมในสัดส่วน 1 ต่อ 1  ซึ่งอาจจะก่อผลกระทบรุนแรง เนื่องจากสารโซลเวนท์มีค่าออกเทนต่ำมากเพียง  60 - 70  ในขณะที่รถเครื่องยนต์เบนซินต้องการออกเทนสูงถึง 87 - 95 จึงเป็นเหตุให้เครื่องยนต์เกิดการน็อค เสียหาย  และทำให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุในขณะเร่งแซง

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com