น้ำมันก๊าด

 

 

Home 
คุณสมบัติของน้ำมันก๊าด 

 

น้ำมันก๊าด (Kerosene) เป็นของผสมของไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดเดือดตั้งแต่ 150-300 องศาเซลเซียส ซึ่งมีทั้งพาราฟิน, แนฟธา และอะโรมาติกส์ผสมในอัตราส่วนต่างๆกัน แล้วแต่ที่มาของน้ำมันดิบ ในภูมิประเทศเมืองหนาว น้ำมันก๊าดถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง ทำความร้อน ให้ความอุ่นในอาคารบ้านเรือน ต้มน้ำ ส่วนในเขตเมืองร้อน เช่น ประเทศไทยน้ำมันก๊าดยังใช้จุดตะเกียงตามชนบทที่อยู่ห่างไกลและไฟฟ้ายังไปไม่ถึง นอกจากนี้ยังนิยมใช้งานอุตสาหกรรมบางชนิดที่ต้องการการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่สะอาด เช่นอุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบเซรามิคและอื่นๆ

คุณสมบัติของน้ำมันก๊าด ต้องสะอาด ไม่มีตะกอนหรือสิ่งไม่บริสุทธิ์ อันจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันแก่วาล์วและหัวฉีดน้ำมันหรือรูสำหรับให้น้ำมันระเหยตัวขึ้นไปเผาไหม้ได้ และ ตัองมีความคงตัวสูงเพื่อให้เก็บไว้ในถังได้นาน การเปลี่ยนสีของน้ำมันในระหว่างการเก็บ หมายถึง น้ำมันมีความคงตัวไม่ดี นอกจากนี้ ถ้ามีพวกน้ำมันหนักๆ เช่น น้ำมันดีเซล เจือปนอยู่เพียง 0.5% ก็สามารถทำให้หัวฉีดมีคราบคาร์บอนเกาะติดและอุดตันมากเกินไป

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com