การป้องกันอัคคีภัย

 

 

 

Home 
ก๊าซธรรมชาติ/ก๊าซหุงต้ม 2 
ข้อเปรียบเทียบ 
ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซหุงต้ม 
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ 

 


 
การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากก๊าซหุงต้ม


 

ตรวจสอบหารอยรั่ว ใช้น้ำสบู่ลูบไล้ตามจุดต่างๆ ได้แก่ บริเวณวาล์วถังก๊าซ บริเวณหัวปรับความดัน บริเวณข้อต่อต่างๆ บริเวณแกนลูกบิด สำหรับเปิด-ปิดเตาก๊าซ และที่สายอ่อนนำก๊าซ หากมีการรั่วซึม จะเปิดฟองอากาศผุดขึ้น

วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว

 ก๊าซหุงต้มมีคุณสมบัติหนักกว่าอากาศเมื่อรั่วซึมจะลอยต่ำและไหลไปตามพื้น หากติดไฟจะลุกลามได้ (ต่างจากก๊าซธรรมชาติที่เบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นสูง และไม่ติดไฟ) ดังนั้นจึงห้ามเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ปิดวาล์วที่ถังก๊าซและหัวเตา เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ หรือใช้พัดช่วยไล่ก๊าซ จากนั้นรีบตรวจหาสาเหตุของการรั่วแล้วรีบทำการแก้ไข หรือแจ้งร้านค้าก๊าซโดยด่วน

 กรณีที่ถังก๊าซรั่ว หลังปิดวาล์วแล้วให้ยกถังไปยังที่โล่ง ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ จากนั้นพลิกถังให้จุดที่รั่วอยู่ด้านบน เพื่อลดการรั่วไหลของก๊าซ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และถังก๊าซหุงต้ม ควรมีเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซหุงต้มได้ และติดตั้งในที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย ศึกษาวิธีปฏิบัติให้มีความเข้าใจ และหมั่นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้เครื่องดับเพลิง ดังกล่าวเพื่อระงับเหตุทันที

การติดตั้งวิธีสังเกตการป้องกันอัคคีภัย

 

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com