น้ำมันหล่อลื่น

 

 

Home 
น้ำมันหล่อลื่น 
จาระบี 


น้ำมันหล่อลื่น
(Lubricating Oils)


 

สารหล่อลื่นเป็นสารที่ลดความฝืดระหว่างผิวโลหะ ทำให้เคลื่อนที่ง่าย, ลดการสึกหรอ, เป็นตัวกลางนำความร้อนออกจากจุดที่ร้อนจัด (Hot Spots) เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่สูงเกินไป (Overheating), ป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วน และยังเป็นสารที่นำเอาสิ่งปนเปื้อนที่เกิดในเครื่องจักรออกด้วยกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น หรือในลักษณะเหนียว เช่น จาระบี นอกจากนี้ ยังมีที่อยู่ในรูปของแข็งและก๊าซ แต่การใช้งานยังจำกัดอยู่

น้ำมันหล่อสื่นสำหรับยานยนต์และงานอุตสาหกรรมจะมีหน้าที่หลัก คือ เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส เช่น แหวนกับกระบอกสูบ ลดความเสียทานและการสึกหรอระหว่างผิวสัมผัสที่เคลื่อนไหว ระบายความร้อนถ่ายทอดกำลัง ทำความสะอาดเขม่า และเศษโลหะที่เกิดจากการสึกหรอ เป็นต้น

การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

 

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com