ก๊าซธรรมชาติ/ก๊าซหุงต้ม

  

 

 

Home 
ก๊าซธรรมชาติ/ก๊าซหุงต้ม 2 
ข้อเปรียบเทียบ 
ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซหุงต้ม 
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ 

 

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Liquid)
และก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas-LPG)
 

 
 

ก๊าซธรรมชาติ เป็นก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งก๊าซใต้ดิน (Non-Associated Gas) และก๊าซที่ติดมากับน้ำมันดิบจากหลุมน้ำมันดิบ (associated gas) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซมีเทน ส่วน Natural Gas Liquid (NGL) เป็นสารประกอบที่มีทั้งไฮโดรคาร์บอนที่เบากว่า เช่น อีเทน, โพรเพน, บิวเทน, เพนเทน และสารที่หนักกว่าติดมาด้วย

ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นก๊าซเหลวภายใต้ความดัน เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทนผสมอยู่ในอัตราที่พอเหมาะ สามารถนำไปอัดบรรจุถังเหล็กภายใต้กำลังดันและจะกลายเป็นของเหลวได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนเบนซินอีกด้วย

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com