ข้อมูลความปลอดภัย

 

 

 

Home 
น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันดีเซล 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
น้ำมันก๊าด 

 

 


 

ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมนับเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศและเป็นที่คุ้นเคยในหมู่ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดีมาช้านาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสารไวไฟ  การนำมาใช้ จึงควรที่จะมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ และข้อมูลความปลอดภัย ตลอดจนวิธีใช้และวิธีป้องกันอันตรายที่ไม่พึงปรารถนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ผลิตภัณฑ์

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com