คำศัพท์ปิโตรเลียมน่ารู้

 

 

Home 
อักษร “ก” 
อักษร “ค” 
อักษร “จ” 
อักษร “ฉ” และ “ซ” 
อักษร “ด” 
อักษร “น” 
อักษร “บ” 
อักษร “ป” 
อักษร “พ” 
อักษร “ร” และ “ส” 
อักษร “ห” และ “อ” 


 

การศึกษาเรื่องราวต่างๆ นั้น ในหลายวิชาก็มีความจำเป็นที่จะต้องรู้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งในที่นี้ผู้จัดทำก็ได้รวบรวมไว้อย่างคร่าวๆ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจ เพื่อให้สามารถอ่านเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ คำศัพท์ก็จะเรียงตามลำดับตัวอักษรเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ลองเข้ามาอ่านกันดูนะคะ

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com