ภาคเหนือ

 

 

 

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ผู้จัดทำ

 

 

 

 

ประเพณีการบูชาเทียน 
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า 
ประเพณีกรวยสลาก 
ประเพณีตานเฮือนน้อย 
ประเพณีเดินขึ้นดอย 
ประเพณีบวชลูกแก้ว 
ประเพณีชาวไทยลื้อเมืองล้า 
ประเพณีลากปราสาท 
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย 
ประเพณีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 
ประเพณีเดือนยี่เพง-ยี่เป็ง 
ประเพณีลอยกระทงสาย 
ประเพณีลอยโคม 
ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะตะก่า 
ประเพณีแหล่ส่างลอง 
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 
ประเพณีแห่สลุงหลวง 

 

 

 ภาคเหนือ    

              บริเวณที่อยู่ในภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัด 9 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ประชากรในจังหวัดเหล่านี้พูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นภาคเหนือ แต่ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยสำเนียงของภาคกลางได้ การแต่งกายของประชากรพื้นเมืองในภาคเหนือมีเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นมีเชิงคลุมถึงข้อเท้า สวมเสื้อรัดรูป เกล้าผมแซมดอกไม้นิยมกางร่มกันแดด ส่วนชายนิยมสวมเสื้อ นุ่งกางเกงผ้าม่อฮ่อม อย่างไรก็ตามการแต่งกายในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม การแต่งกายแบบดั้งเดิมจะมีให้เห็นในบางโอกาสหรือบางท้องถิ่นที่ห่างไกลตัวเมือง และจะพบเฉพาะผู้ที่สูงวัยเป็นส่วนใหญ่
             
 อาชีพที่สำคัญในภาคเหนือคือการเพาะปลูก ได้แก่ ปลูกข้าวเป็นหลัก เนื่องจากภูมิภาคนี้มีภูเขาสูง จะมีความชื้นและน้ำไหลจากภูเขาลงสู่ที่ราบ เกือบต ลอดปี จึงมีการทำการชลประทานขนาดเล็กๆ ตามเชิงเขา โดยการทำฝายปิดกั้นน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง พืชที่ปลูก กันมากได้แก่ถั่วเหลือง หอม กระเทียม ผักต่าง ๆ เป็นการเพิ่มรายได้นอกเหนือไปจากการปลูกข้าวอย่างไรก็ตามปัจจุบันป่าไม้บนภูเขาที่ช่วย รักษาความชุ่มชื้นในฤดูแล้งถูกทำลายลงไปมากจนเกิดลักษณะภูเขาโล้น ๆ ทำให้น้ำที่ไหลมาจากภูเขาเหือดแห้งไปพร้อม ๆ กับฤดูแล้ง ถ้าไม่ช่วยกันรักษาและปลูกป่าบนภูเขาต่อไปในภาคนี้จะไม่มีน้ำในฤดูแล้งและน้ำจะท่วมอย่างรุนแรงในฤดูฝนนอกจากการปลูกพืชประเภทปีต่อปี แล้ว ในภาคนี้มีการทำสวนผลไม้ เช่น สวนลำไย ลิ้นจี่ ส้ม และได้เริ่มทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว เช่น สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ล แพร์ ท้อ ( พีช ) เป็นต้น ภาคเหนือมีชื่อเสียงในด้านหัตถกรรม เช่น การทำเครื่องเขิน แกะสลัก ดินเผาเคลือบ เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก เครื่องเงิน ทำร่ม ทอผ้าไหม นอกจากนั้นในภาคเหนือยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นที่ดึงดูดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ไปเที่ยวกัน
               
 เมื่อพิจารณาถึงความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรและการผลิตในด้านต่าง ๆ ของภาคนี้แล้ว เศรษฐกิจในภาคนี้ค่อนข้างก้าวหน้า แต่อย่างไรก็ตามภูมิภาคนี้กำลังประสบปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะการที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างหนักจะส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำในภายหน้า เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมทำให้ประชากรส่วนใหญ่ยังค่อนข้างยากจน vvการแก้ไขราคาผลิตผลการเกษตรของภาคนี้ควรจะได้สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตรให้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะผลิตผลทางการเกษตรกรรมเสียหายเร็วเป็นเหตุให้ราคาไม่ค่อยคงที่ เมื่อมีอุตสาหกรรมรองรับจะทำให้ราคามั่นคงขึ้น

จัดทำโดย

นางสาววิยะดา แก้วประเสริฐศรี นางสาวกิ่งดาว แก้วนารี นางสาววิมลนุช กิตติดำรงชัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Ms.Wiyada Kaewprasertsri Ms.Kingdao Kaewnaree Ms.Wimonnuch Kittidumrongchai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com