ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง

 

 

ประเพณีสงกรานต์ประเพณีงานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชีประเพณีถือศีลกินเจประเพณีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประเพณีการแข่งเรือประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือกประเพณีวิ่งควายประเพณีตราดรำลึกประเพณีสู่ขวัญข้าวประเพณีแห่ธงสงกรานต์ประเพณีทำบุญโคนไม้ประเพณีกวนข้าวทิพย์ประเพณีแห่ธงตะขาบประเพณีทอดผ้าป่าน้ำเพ็งประเพณีเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งประเพณีถวายสลากภัตประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงประเพณีพิธีรำโรงประเพณีกำฟ้าประเพณีตักบาตรดอกไม้ประเพณีตักบาตรเทโวประเพณีกองข้าวประเพณีคนตายตีฆ้องประเพณีทำบุญกลางบ้านประเพณีวันไหลประเพณีกวนข้าวทิพย์

 

 

 

ผู้จัดทำ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 
ผู้จัดทำ 

 

 

ช่วงเวลา

      ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ เมษายน ของทุกปี


ความสำคัญเจ้า

      พ่อพระปรงเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ สักการะกราบไหว้บูชามีศาลเป็นที่สิงสถิต ตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณศร (หมายเลข ๓๓) สุดเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อกับเขตจังหวัดสระแก้ว และริมแควพระปรง ซึ่งเป็นลำน้ำกั้นเขตแดนของสองจังหวัด ในแต่ละวันประชาชนที่ผ่านสัญจรไปมาจะแวะสักการะกราบไหว้ บนบาน ขอความคุ้มครองจากเจ้าพ่อเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี หากไม่แวะสักการะกราบไหว้ก็จะบีบแตรยานพาหนะเป็นการคารวะเกือบทุกคัน หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้นเชื่อว่าการเดินต่อไปข้างหน้ามักประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย


พิธีกรรม

      วันที่ ๑๕ เมษายน ภาคเช้า อัญเชิญองค์เจ้าพ่อพระปรงลงประทับแท่นต่ำ เพื่อให้เหมาะแก่การปิดทองและสรงน้ำ ภาคค่ำหลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะมีมหรสพสมโภช วันที่ ๑๖-๑๗-๑๘ เมษายน ภาคกลางคืนมีมหรสพสมโภชทุกคืน วันที่ ๑๙ เมษายน อันเป็นวันแห่เริ่มออกจากที่ตั้งศาลไปตามถนนสุวรรณศร เข้าเขตจังหวัดสระแก้วผ่านชุมชนบ้านแก้ง ชุมชนศาลาลำดวน ศูนย์การค้าเมืองแก้ว ตลาดสระแก้ว ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ถึงสามแยกสายจันทบุรีแล้ววกกลับตามเส้นทางเดิน กลับที่ตั้งศาลจะถึงเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.

จัดทำโดย

นางสาววิยะดา แก้วประเสริฐศรี นางสาวกิ่งดาว แก้วนารี นางสาววิมลนุช กิตติดำรงชัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Ms.Wiyada Kaewprasertsri Ms.Kingdao Kaewnaree Ms.Wimonnuch Kittidumrongchai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com