ประเพณีแข่งเรือยาว

 

 

ประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีแต่งงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเพณีแสกต้นสากประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีแห่ปราสาทผึ้งประเพณีไหลเรือไฟประเพณีกินดองประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีบุญผะเหวดประเพณีขึ้นบ้านใหม่ประเพณีผีตาโขนประเพณีผูกเสี่ยวประเพณีฮีตสิบสอง  คองสิบสี่ประเพณีแต่งแก้

 

 

 

ผู้จัดทำ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 
ผู้จัดทำ 

 

แข่งเรือยาว

      เรือยาวของไทยเชื้อสายมอญ แถบลุ่มน้ำแม่กลอง ไม่สามารถชี้แจ้งได้ว่า เรือยาวของไทยเชื้อสายมอญนี้เกิดมีมาครั้งใด สมัยใด เพียงแต่สันนิษฐานกันว่าคงจะมีการต่อเรือยาวสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า เหตุผลเพราะในแผ่นดินของพระองค์ท่านมีชาวมอญอพยพหนีภัยร้านจากพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าจำนวนมากมาย ได้แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลพบุรีชาวมอญอพยพครั้งนั้น เมื่อยังอยู่กรุงหงสาวดี เคยมีเรือยาวประจำหมู่บ้านและวัดของพวกเขา ทุกวัดทุกตำบลทั่วไป ยามออกพรรษามีเทศกาลแข่งเรือยาวจนเป็นวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติถึงเข้ามาอาศัยอยู่แผ่นดินไทยแล้ว พวกเขายังมิได้ลืมเลือน ประเพณีแข่งขันเรือยาว เหมือนพวกเขาอยู่กรุงหงสาวดีโน้นทุกประการจึงได้พร้อมใจต่อเรือยาวขึ้นประจำหมู่บ้าน ประจำวัดของพวกตนอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะไทยเชื้อสายมอญลุ่มน้ำแม่กลองแถบ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี คงต่อเรือยาวในสมัยนั้นด้วย
จุดประสงค์การแข่งขันเรือยาว
ของบรรพชนไทยเชื้อสายมอญสมัยโบราณ ท่านหลวงปู่วัดม่วง ท่านกล่าวให้ฟังดังนี้
ก.        เป็นการฉลองเทศกาลขนมกระยาสารทมอญ และต้อนรับการออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
ข.       สรรสร้างความสามัคคีของชาวพุทธของแต่ละวัดและหมู่บ้านพบปะกับฉันพี่น้อง
ค.       เพื่อลากจูงเรือแห่กฐินผ้าป่าและขันหรือกระจาดกัณฑ์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประเพณีของวัดนั้น ๆ
ง.        เปิดโอกาสให้พวกหนุ่มสาวต่างบ้านได้พบปะสังสรรค์กัน สามัคคีต่อกัน
นี่แหละเป็นจุดประสงค์แท้จริงเทศกาลเรือยาว มาบัดนี้จุดประสงค์ดังหลวงปู่กล่าวมานั้นแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลย เปลี่ยนไปตามกระแสกาลเวลาเป็นอย่างอื่นอย่างน่าเสียดายยิ่ง

จัดทำโดย

นางสาววิยะดา แก้วประเสริฐศรี นางสาวกิ่งดาว แก้วนารี นางสาววิมลนุช กิตติดำรงชัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Ms.Wiyada Kaewprasertsri Ms.Kingdao Kaewnaree Ms.Wimonnuch Kittidumrongchai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com