ประเพณีฮีตสิบสอง  คองสิบสี่

 

 

ประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีแต่งงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเพณีแสกต้นสากประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีแห่ปราสาทผึ้งประเพณีไหลเรือไฟประเพณีกินดองประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีบุญผะเหวดประเพณีขึ้นบ้านใหม่ประเพณีผีตาโขนประเพณีผูกเสี่ยวประเพณีฮีตสิบสอง  คองสิบสี่ประเพณีแต่งแก้

 

 

 

ผู้จัดทำ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 
ผู้จัดทำ 

 

       วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ดำรงชีพอยู่ในสังคมเกษตรกรรม  ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แห้งแล้งกันดารนั้น  ในความเชื่อต่อการดำเนินชีวิตที่มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่ครอบครัวและบ้านเมืองก็ต้องมีการประกอบพิธีกรรม  มีการเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  และร่วมทำบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนาด้วยทุกๆเดือนในรอบปีนั้นมีการจัดงานบุญพื้นบ้านประเพณีพื้นเมืองกันเป็นประจำ  จึงได้ถือเป็นประเพณี  12  เดือนเรียกกันว่า “ฮีตสิบสอง” ถือกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันคติความเชื่อในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวพันกับการเกษตรกรรม  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อการดำรงชีวิตชาวอีสานจึงมีงานบุญพื้นบ้านมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่มีงานประเพณีพื้นบ้านมากที่สุดในประเทศฮีตสิบสองเดือนหรือประเพณีสิบสองเดือนนั้น  ชาวอีสานร่วมกันประกอบพิธีนับแต่ต้นปี

จัดทำโดย

นางสาววิยะดา แก้วประเสริฐศรี นางสาวกิ่งดาว แก้วนารี นางสาววิมลนุช กิตติดำรงชัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Ms.Wiyada Kaewprasertsri Ms.Kingdao Kaewnaree Ms.Wimonnuch Kittidumrongchai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com