ขอขอบคุณ

 

 

 

 

Homeผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ขอขอบคุณ

 

 

 

 

 

 

   

ขอขอบคุณ

 sunsite.au.ac.th/ThaiInfo/TourismInThailand/Thailand76/South/index.html

www.chonburi.go.th/culture.php

www.kanchanapisek.or.th

www.stou.ac.th

www.choosuwan.com/swcc7/ae/page1.htm

www.nakornnan.com

www.susarn.com/susarnt

www.yupparaj.ac.th

www.kmitl.ac.th/northern/article/traditional/poisanglong.html

www.geocities.com/lanna_thai/html/artcul/art3.htm

www.lannaworld.com/believe/yeepaeng.htm

 www.manager.co.th

www.schq.mi.th

www.thatphanom.com

www.ku.ac.th/e-magazine/april46/know/panom.html

www.monstudies.org

www.ku.ac.th/e-magazine/may46/know/bungfli.html

www.srivilai.com

www.nongkhai.go.th

www.siamsouth.com

 

จัดทำโดย

นางสาววิยะดา แก้วประเสริฐศรี นางสาวกิ่งดาว แก้วนารี นางสาววิมลนุช กิตติดำรงชัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Ms.Wiyada Kaewprasertsri Ms.Kingdao Kaewnaree Ms.Wimonnuch Kittidumrongchai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com