เหมียวพันธุ์ไทย

 

ประวัติน้องเหมียว 
ธรรมชาติของแมว 
อุปนิสัยของแมว 
เหมียวพันธุ์ไทย 
 เหมียวพันธุ์เทศ 
การเลี้ยงดูลูกแมว 
การดูแลแมวที่มีอายุมาก 
ผู้จัดทำ 
โรคพยาธิหนอนหัวใจ 
การเกาและเลียในแมว 
ความผิดปกติที่พบในแมว 
โรคไข้หัดแมว 
หางของแมวบอกอารมณ์ 
การถอดเล็บ 
ตัวผู้หรือตัวเมีย 
ประสาทสัมผัสของแมว 
พฤติกรรมของแมว 
การฝึกนิสัยแมว 
การให้อาหารแมว  
อุปกรณ์สำหรับแมว 

 

 

เหมียวพันธุ์ไทย

แมวไทยเป็นแมวพันธุ์แท้ที่สืบเชื้อสายมาจากแมวโบราณ ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นแมวพันธุ์ขนสั้นที่สวยสง่าที่สุดในโลก และแมวไทยยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก น่าเอ็นดู มีเสน่ท์ เป็นที่นิยมกันทั่วโลกอีกด้วย แต่คนไทยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าแมวพันธุ์ไทยแท้มีรูปร่าง หน้าตาเป็นอย่างไร คนไทยส่วนใหญ่ต่างเข้าใจว่า แมวไทยที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นคือ แมวไทยพันธุ์แท้ทุกตัว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นแมวลูกผสมเกือบทั้งสิ้น

ยังมีประเด็นอีกหลายๆ ประเด็นที่ได้ถูกคัดสรรมาให้ผู้รักแมวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปของแมว ปัญหาทางพฤติกรรมและการติดเชื้อ โภชนศาสตร์และภูมิคุ้มกัน เนื้องอกและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแมว

พันธุ์แมวไทย

o        วิเชียรมาศ

o        ขาวมณ

o        โคราช

o        โกญจา

o        ศุภลักษณ์

 

 

3d_darkbg_h_back_2.gif

 จัดทำโดย
นางสาวจิตรา แซ่อึ้ง นางสาวอรชุดา อัจนปัญญา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Jittra Saeung Ms.Onchuda Achanapanya All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com