เหมียวพันธุ์เทศ

 

ประวัติน้องเหมียว 
ธรรมชาติของแมว 
อุปนิสัยของแมว 
เหมียวพันธุ์ไทย 
 เหมียวพันธุ์เทศ 
การเลี้ยงดูลูกแมว 
การดูแลแมวที่มีอายุมาก 
ผู้จัดทำ 
โรคพยาธิหนอนหัวใจ 
การเกาและเลียในแมว 
ความผิดปกติที่พบในแมว 
โรคไข้หัดแมว 
หางของแมวบอกอารมณ์ 
การถอดเล็บ 
ตัวผู้หรือตัวเมีย 
ประสาทสัมผัสของแมว 
พฤติกรรมของแมว 
การฝึกนิสัยแมว 
การให้อาหารแมว  
อุปกรณ์สำหรับแมว 

 

 

 เหมียวพันธุ์เทศ

          แมวต่างประเทศ มีทั้งพันธุ์ที่ขนฟูยาวและขนสั้น มีสีสันที่สวยงาม ไม่ชอบจับหนู ชอบนอนนิ่ง ๆ                                                                                                                        

แมวต่างประเทศมีหลากหลายสายพันธุ์ส่วนมากเป็นสายพันธุ์ในอียิปต์เป็นส่วนใหญ่

 

พันธุ์แมวต่างประเทศ

พันธุ์บริติสช็อตแฮร์ (British shorthair)

พันธุ์อะบิสซิเนียน (Abyssinians)

พันธุ์อเมริกัน บ็อบเทลล์ (The American Bobtail)

พันธุ์เปอร์เซีย ( Persia )

พันธุ์อเมริกัน ไวร์แฮร์ (The American Wirehair)

พันธุ์บาร์ลิเนส ( Balinese )

พันธุ์ Scottish Fold

พันธุ์ Singapura

พันธุ์ American Curl

พันธุ์ Tonkinese

พันธุ์ Himalayan

พันธุ์ Cymric

 

 

3d_darkbg_h_back_2.gif

 จัดทำโดย
นางสาวจิตรา แซ่อึ้ง นางสาวอรชุดา อัจนปัญญา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Jittra Saeung Ms.Onchuda Achanapanya All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com