แมวน้อยน่ารัก

 

ประวัติน้องเหมียว 
ธรรมชาติของแมว 
อุปนิสัยของแมว 
เหมียวพันธุ์ไทย 
 เหมียวพันธุ์เทศ 
การเลี้ยงดูลูกแมว 
การดูแลแมวที่มีอายุมาก 
ผู้จัดทำ 
โรคพยาธิหนอนหัวใจ 
การเกาและเลียในแมว 
ความผิดปกติที่พบในแมว 
โรคไข้หัดแมว 
หางของแมวบอกอารมณ์ 
การถอดเล็บ 
ตัวผู้หรือตัวเมีย 
ประสาทสัมผัสของแมว 
พฤติกรรมของแมว 
การฝึกนิสัยแมว 
การให้อาหารแมว  
อุปกรณ์สำหรับแมว 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

                              ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีใครที่จะสามารถบอกถึงแหล่งหรือต้นกำเนิดของแมวสายพันธุ์นี้ได้ว่ามีต้นกำเนิดจากที่ไหน และเมื่อไร แต่มีเรื่องที่ยังคงเล่าต่อ ๆ กันมาว่า Abyssinian นี้ เป็นแมวที่สืบสายพันธุ์มาจากแมวศักดิ์สิทธิ์ หรือแมวที่เคารพบูชาสักการะกันของพวกชาวอียิปต์โบราณ ซึ่งชาวอียิปต์เรียกว่า “Myeu” คาดว่าเป็นระยะเวลากว่า 4,000 ปีมาแล้วก็ว่าได้ ลักษณะของแมวสายพันธุ์นี้ จะสังเกตได้ว่ามีลักษณะที่ประจำตัวของมัน ที่มีความสอดคล้องกับสมมุติฐานข้างต้น กล่าวคือ ลักษณะของมันมีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกค้นพบอันได้แก่ ภาพวาดสีบนผนังถ้ำโบราณ และรูปั้นหรือรูปแกะสลักต่าง ๆ ของชาวอียิปต์ จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Abyssinian กับแมวอียิปต์โบราณ

ต้นกำเนิดหรือจุดกำเนิดของแมวสายพันธุ์นี้ ที่ทำให้พวกเราได้รู้จักแมวพันธุ์นี้ คาดว่ามาจากแมวพันธุ์ “Abyssinain” ที่มีชื่อว่า “Zula” ซึ่งถูกนำเข้ามาจากประเทศ Abyssinia (ซึ่งปัจจุบันคือประเทศ Ethiopia) โดยนายทหารที่ไปทำการรบในสงคราม “Abyssinian” ที่เกาะ Zulu ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1868 ตามหนังสือที่บันทึกไว้โดย Dr. Gordon Staples ในปี ค.ศ.1874 แต่อย่างไรก็ตาม ต้นกำเนิดของแมวพันธุ์ “Abyssinian” นี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เช่นกัน กล่าวคือ บางความเชื่อก็เชื่อว่า Abyssinian นี้เป็นแมวพันธุ์พื้นเมืองของอังกฤษอยู่แล้ว หรือบางความเชื่อก็เชื่อว่า Abyssinian ที่เลี้ยงกันในปัจจุบันนี้ สืบสายพันธุ์มาจากสายพันธุ์ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริเวณชายฝั่งของแถบมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น

ในตอนต้นศตวรรษที่ 19 เชื่อกันว่าได้มีการนำเข้าแมวสายพันธุ์ “Abyssinian” นี้จากประเทศอังกฤษ เข้าไปยังทวีปอเมริกาเหนือ และต่อมาในช่วง ค.ศ.1930-1939 ก็ได้มีการขยายพันธุ์แมวพันธุ์นี้ออกไป จนกระทั่ง Abyssinian นี้กลายเป็นแมวที่ได้รับความนิยมมากพันธุ์หนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น Abyssinian นี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ๆ ต่อมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ Abyssinian กลายเป็นแมวพันธุ์ที่ได้รับความชื่นชอบเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ในกลุ่มแมวจำพวกแมวสายพันธุ์ขนสั้น (สถิติข้อมูลจาก CFA: Cat Fancier’s Association)

 

3d_darkbg_h_back_2.gif

 จัดทำโดย
นางสาวจิตรา แซ่อึ้ง นางสาวอรชุดา อัจนปัญญา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Jittra Saeung Ms.Onchuda Achanapanya All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com