พฤติกรรมของแมว

 

ประวัติน้องเหมียว 
ธรรมชาติของแมว 
อุปนิสัยของแมว 
เหมียวพันธุ์ไทย 
 เหมียวพันธุ์เทศ 
การเลี้ยงดูลูกแมว 
การดูแลแมวที่มีอายุมาก 
ผู้จัดทำ 
โรคพยาธิหนอนหัวใจ 
การเกาและเลียในแมว 
ความผิดปกติที่พบในแมว 
โรคไข้หัดแมว 
หางของแมวบอกอารมณ์ 
การถอดเล็บ 
ตัวผู้หรือตัวเมีย 
ประสาทสัมผัสของแมว 
พฤติกรรมของแมว 
การฝึกนิสัยแมว 
การให้อาหารแมว  
อุปกรณ์สำหรับแมว 

 

 

 

 พฤติกรรมของแมว

       การแสดงออกของใบหน้า

หู
              
เป็นจุดที่ไวมาก หูจะถูกยกยื่นไปข้างหลัง เป็นการเตือนที่จะสู่โจมศัตรูในกรณีที่หู โค้งกลับและถูกดึงให้ต่ำลงข้างๆ เป็นสัญญาณของการป้องกันตัวและพร้อมที่จะต่อสู้

หนวด
              
ให้ดูจากตำแหน่างการกระจายตัวของหนวด ถ้าหนวดแผ่ออก แมวกำลังเครียด หรือสนใจอะไรบางอย่าง แต่ถ้าหนวดดูลาดและรวบไปไว้ข้างแก้มแมวจะอยู่ด้านหลังเป็นพุ่มแสดงถึงความสงบสบายใจ

ลูกตาดำ
              
ม่านดกที่หดเล็กลงจะแสดงถึงความตึงเครียดหรือสนใจอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างมาก ในกรณีที่ม่านตกเปิดกว้าง มันแสดงถึงความประหลาดใจ กลัวหรือเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันตัว

การหาว
              
ไม่ใช่การติดต่อของเชื้อโรคหรือแสดงอาการง่วงนอนที่เกิดกับมนุษย์ แต่มันเป็นสัญญาณที่แสดงถึงความแน่ใจ การแสดงออกแบบนี้เหมือนกับมันจะพูดว่า "ฉันรู้สึกสบายดีนะและคุณคงเป็นอย่างฉันด้วย"

 

 

กิริยาท่าทางที่แมวแสดงออก                 การส่งเสียง

 

3d_darkbg_h_back_2.gif

 จัดทำโดย
นางสาวจิตรา แซ่อึ้ง นางสาวอรชุดา อัจนปัญญา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Jittra Saeung Ms.Onchuda Achanapanya All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com