กล้วยไม้ไทย

Homeผู้จัดทำการค้นพบกล้วยไม้องค์ประกอบการผสมพันธุ์พันธุ์กล้วยไม้การปลูกกล้วยไม้การดูแลรักษาการเลี้ยงกล้วยไม้ของไทยเรือนเลี้ยงกล้วยไม้ประโยชน์ของกล้วยไม้

 

 

 

 

กล้วยไม้

 

                                                                                                            กล้วยไม้อยู่ในแดนดง                        แต่ก็คงยังมีกลิ่นหอม

                                                                                                            เมื่อขาดคนถนอม                              ถึงจะมีกลิ่นหอมก็คงเป็นดอกไม้ไพร

                                                                                                            กล้วยไม้ในป่าน่าแปลก                        กิ่งก้านแตกช่อดอกอยู่ไสว

                                                                                                            โชยกลิ่นมาแสนไกล                           แต่ก็ไม่มีใครจะได้ดูหรือได้ชม

                                                                                                            พักพิงอยู่ตามกิ่งไม้                             อาศัยน้ำค้างและสายลม

                                                                                                            เลี้ยงตัวไว้รอคนชม                            เมื่อโชคอุ้มสมก็คงจะได้ดี

                                                                                                            วาสนาบุญพามาส่ง                              ได้ออกพ้นจากดงทั้งกลิ่นและสี

                                                                                                            คอยมานานหลายปี                             หากบุญของเจ้ามีคงได้ดีเป็นสุขสบาย

 

เพลงนี้ชื่อ "กล้วยไม้ไพร"  ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

 

                 welcome_2.gif

               

                 เว็บไซต์นี้ได้จัดทำเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย    ซึ่งบอกถึงลักษณะองค์ประกอบของดอกกล้วยไม้  มีวิธีการเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษา การค้นพบกล้วยไม้ในประเทศไทยและยกตัวอย่างการพันธุ์กล้วยไม้บางพันธุ์

                ข้าพเจ้าได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและอยากจะศึกษาหาความรู้ มิได้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใด

 

                ขอขอบพระคุณ  แหล่งข้อมูล

      ผู้แต่ง อุทัย สินธุสาร และคณะ. พิมพ์ปี พ.ศ. 2527. ชื่อหนังสือ สารานุกรม ไม้ประดับในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์

      สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จหระเจ้าอยู่หัว (ซีดีรอม)

      http://www.paisarn.com/tree/tree08.htm

      http://www.doa.go.th/pl_data/ORCHID/6product/pro01.html

      http://n.1asphost.com/benka/vander7.html

      http://www.cpflower.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=297641&Ntype=3

      http://www.maipradabonline.com/maimongkol/kouymai.htm

 

จัดทำโดย
นางสาวฐาปนี ธนดำรงเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c) 2006 MissThapanee Tanadamronglert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com