ไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่ม 
ไม้เลื้อย 
ไม้ล้มลุก 
ปาล์ม 
เฟิร์น 
หญ้า 
ไม้น้ำ 
กล้วยไม้ 
คณะผู้จัดทำ 
ขอขอบคุณ 

   สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
 

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ภายในเว็บนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณโดยรอบโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก ปาล์ม เฟิร์น หญ้า ไม้น้ำ และกล้วยไม้ ซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด อีกทั้งในการจัดทำเว็บไซต์นี้ยังถือเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์ตรงจุดนี้ จึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นนี้จะมีประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน รวมถึงบุคลากรภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และมีประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมทุกท่าน...ขอให้มีความสุขกับการเยี่ยมชมพรรณไม้ต่างๆ ในโรงเรียนของเรานะคะ ...เชิญชมได้เลยค่ะ...

ข้อมูลส่วนใหญ่ในเว็บไซต์นี้ต้องขอขอบคุณเว็บ www.maipradabonline.com อย่างมาก เพราะเนื้อหาเกือบทั้งหมดมาจากเว็บนี้ และต้องขอขอบคุณเว็บอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งคณะผู้จัดทำอาจนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อเล็กน้อย

รูปภาพทั้งหมดในเว็บเพจนี้เป็นภาพของพรรณไม้ต่างๆ ในโรงเรียนจริงๆ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือถ่ายกันด้วยตนเอง หากจะนำไปใช้ก็ขอให้มีเครดิตกันด้วยนะคะ

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ชื่อสามัญ                            Pink Trumpet, Pink Tecoma, Rosy Trumpet-tree

 

ชื่ออื่น ๆ                             ชมพูอินเดีย, ตาเบบูยา, ธรรมบูชา (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์                  Tabebuia rosea  (Bertol.)  DC.

วงศ์                                   Bignoniaceae

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550

 จัดทำโดย
นางสาว อรทัย ภู่พิพัฒน์, นางสาว พอแก้ว รักษ์เธียรมงคล, นางสาว ศานิตา อัศวศรีวรกุล,
นางสาว คุณภัทร สิทธิเชนทร์, นางสาว ดวงทิพย์ ลาวัณษ์เสถียร และ นางสาว อริศรา ชินพรทวีสุข
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2007 Miss Oratai Pupipat, Miss Porkaew Ruktienmongkol, Miss Sanita Asavasriworakul,
Miss Kunnapat Sitthishane, Miss Duangtip Lawanstiend and Miss Arisara Chinnaporntaweesuk. All rights reserved.