ในธรรมชาติหรือในชีวิตประจำวัน  จะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากที่เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีหลายปฏิกิริยาเกิดขึ้น  ภายในเวลาอันรวดเร็ว  เช่น  การเผาไหม้ของแก๊สหุงต้มหรือน้ำมันเบนซิน  การระเบิดของดินปืน  ปฏิกิริยาระหว่างไอโอไดด์ไอออนกับเลด (II) ไอออน  ได้ตะกอนสีเหลืองของเลด (II) ไอโอไดด์  แต่บางปฏิกิริยาเกิดขึ้นช้ามาก  เช่นการเกิดสนิมเหล็ก  การเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ หรือการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ของคอนกรีต

    ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้อย่างไร  เพราะเหตุใดปฏิกิริยาเคมีจึงเกิดขึ้นได้ช้าหรือเร็วแตกต่างกันปัจจัยใดบ้างที่มีผลทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้แตกต่างกัน

 

 

   
 

                  

 
 

Best view : 800X600  |  Internet  Explorer

 
 

By  :  TKR Group                 

 
 

Kudbongphittayakarn School , Nongkhai

 
 

Made by  Microsoft  Frontpage      

 
     

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.