เกี่ยวกับ
   
 
บทนำ
     ท่ามกลางเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลและลี้ลับ มีกาแล็กซี่อยู่นับหมื่นล้านกลุ่มที่ต่างก็หมุนไปรอบๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยดวงดาวหลายพันล้านดวง ซึ่งในกาแลกซี่เหล่านี้คือ กาแลกซี่ทางช้างเผือกของเรา ซึ่งมีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งคือดวงอาทิตย์ โคจรอยู่กับขอบๆ หนึ่งของทางช้างเผือก โดยตำแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะ จึงให้ทั้งความร้อน และแสงสว่างแก่ดาวเคราะห์รอบๆ มวลสารของระบบสุริยะกว่า 99.9% อยู่ที่ดวงอาทิตย์
     ระบบสุริยะ (The Solar System) คือระบบดวงดาวที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ ประกอบด้วยดาวเคราะห์หลัก 9 ดวงซึ่งประกอบไปด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต  ดวงจันทร์บริวาลของดาวเคราะห์หลักทุกดวงรวมกันประมาณ 128 ดวง รวมทั้งวัตถุขนาดเล็ก เช่น ดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง อีกจำนวนมาก
     ปัจจุบัน ระบบสุริยะที่เรารู้จักมีขนาดประมาณ 15,000 ล้านกิโลเมตร ซึ่งกว้างกว่าขนาดที่รู้จักในสมัยกาลิเลโอถึง 10 เท่า และมีวัตถุที่ถูกค้นพบแล้วกว่า 220,000 วัตถุ

รู้หรือไม่ ???
   
 

  กำเนิดระบบสุริยะ
     ระบบสุริยะ มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของเอกภพ แต่มีขนาดใหญ่โตมากหากแลดูจากโลก แต่จากการสังเกตจากกล้องโทรทรรศน์และจากภารกิจด้าวอวกาศต่างๆ ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยอธิบายถึงการกำเนิดระบบสุริยะได้ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดขึ้นเมื่อห้าพันล้านปีที่ผ่านมา...

คลิกเพื่ออ่านต่อ

  ดวงจันทร์ของโลก
     ดวงจันทร์ (The Moon) เป็นบริวารตามธรรมชาติ เพียงดวงเดียวของโลก มีขนาด 3,476 กิโลเมตร และโคจรอยู่รอบโลกที่ระยะห่างเฉลี่ย 384,000 กิโลเมตร ดวงจันทร์มีลักษณะคล้ายกับดาวพุธมากในแง่ของสภาพพื้นผิวและบรรยากาศ (เบาบางมากจนเทียบได้กับสภาพสุญญากาศ)...

คลิกเพื่ออ่านต่อ

  ดาวหาง
     ดาวหาง (Comet) เป็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเอง แต่เห็นได้เพราะสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มาเข้าตาเรา ดาวหางปรากฏอยู่บนฟ้าทุกทิศทาง จากการศึกษาพบว่า ดาวหางมาจากขอบนอกของระบบสุริยะ ซึ่งอยู่ไกลดวงอาทิตย์ประมาณกึ่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวกฤกษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุด...

คลิกเพื่ออ่านต่อ

  วงแหวนบนดาวเสาร์
     ราบละเอียดของแหวนและช่องระหว่างวงแหวนที่น่าสนใจ
วงแหวนดี ( D Ring )
วงแหวนซี ( C Ring )
วงแหวนบี ( B Ring )
ช่องแคสสินี ( Cassini Division ) ฯลฯ

คลิกเพื่ออ่านต่อ


 

หมายเหตุ คลิกที่เมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่เนื้อหาตามหัวข้อต่างๆ


 

ตารางแสดงขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์

ของดาวเคราะห์ในแบบจำลองย่อส่วน 1 พันล้านของระบบสุริยะ

วัตถุ

ระยะห่างจากดวงอาทิตย์

ขนาด ( เซนติเมตร )
ดวงอาทิตย์ - 139.20
ดาวพุธ 58 เมตร 0.48
ดาวศุกร์ 108 เมตร 1.21
โลก 150 เมตร 1.27
ดาวอังคาร 228 เมตร 0.80
ดาวพฤหัสบดี 779 เมตร 13.98
ดาวเสาร์ 1.4 กิโลเมตร 11.65
ดาวยูเรนัส 2.9 กิโลเมตร 5.07
ดาวเนปจูน 4.5 กิโลเมตร 42.9
ดาวพลูโต 5.9 กิโลเมตร

0.24
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.