โครงงานคุณธรรม

"ปันน้ำใจให้กัน สร้างของขวัญด้วยกล่องเครื่องดื่ม"

"Share our good feeling. Build big gifts by cartons of refreshment."

 

           

โครงงานคุณธรรม

ขั้นตอนการเปลี่ยนสภาพกล่องเครื่องดื่ม

เพื่อนำไปผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

 

       

ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

 

กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงงาน

 ความประทับใจผ่านเลนส์

เกณฑ์การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(C)2007 Satrisisuriyothai School. All rights reserv
ed.