รู้ป่ะว่าโลกเรามีอะไรเกิดขึ้น

Homeที่ว่าการผู้ผลิตความหมายปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสิ่งที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเราทำโลกร้อนหรอผลจากภาวะโลกร้อนบทเรียนจากภาวะโลกร้อนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อตอนหน้านะครับ

 

 

 โลกของเรา

            เนื่อหาเรื่องนี้สามารถอ่านได้ทุกวัย

ในตอนนี้โลกของเรามีอะไรเกิดขึ้นมากมาย ทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ ทุกคนอย่างจะรู้ที่มาของภัยธรรมชาตินั้นๆหรือไม่  ถ้าอยากรู้ไปดูกันได้เลย

 ที่มาของรูปภาพ http://www.biothai.net/web/immages/FriDecember200793811_pic_show_01_101.jpg

 

จัดทำโดย นายสุทัศน์  จอมทอง
โรงเรียนมัธยมวัดเพลง  นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
copyright(c) 2009 Mr.Sutat  Jomtong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com