อนุสาวรีย์โคโลสซูส

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

 

อนุสาวรีย์โคโลสซูสแห่งเกาะโรดส์  
   (The Colossus of Rhodes)

 

     อนุสาวรีย์โคโลสซูสหรือเทพเจ้าอพอลโล (Apollo)  เป็นเทวรูปที่หล่อขึ้นด้วยทองคำสำริดในท่ายืน  ตั้งอยู่ที่เมืองโรดส์  ประเทศกรีซ  สูงประมาณ  120  ฟุต  สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 300
ปีก่อนคริสต์ศักราช   โดยกษัตริย์ชาเรสแห่งลินดุส  (chares of Lindus)  ใช้เวลาในการก่อ
สร้างประมาณ  12  ปี  แต่พังทลายลงหลังจากก่อสร้างได้ประมาณ  60  ปี  เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ  224  ปีก่อนคริสต์ศักราช  และไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นเวลาประมาณ  900  ปี
จนกระทั่งในราวคริสต์ศตวรรษที่  10  ชาวเมืองซาราเซนส์ได้ทำการซื้อเศษทองสำริดของ
อนุสาวรีย์  เพื่อนำไปหล่อทำอาวุธสงครามจนหมดสิ้น  เทวรูปขนาดใหญ่ยืนคร่อมปากอ่าวให้เรือ
ลอดผ่านไปมาแห่งนี้  จึงไม่เหลือแม้แต่เศษชิ้นส่วนของความยิ่งใหญ่ไว้เลย

 

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.