ปราสาทเซนต์แองเจโล

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

 

 

ปราสาทเซนต์แองเจโล

 

     ตั้งอยู่กรุงโรมประเทศอิตาลี  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฮาเดรียนใช้เป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิต่างๆของโรมัน  ต่อมาใช้เป็นป้อมปราการ  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงโรม  ตรงกลางมีป้อมทรงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 200 ฟุต  เป็นงานก่อสร้างที่แข็งแรงคงทน  และแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมชาวโรมันในยุคโบราณ  และเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศอิตาลีด้วย

 

 

 

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 

 

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

     

 

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.