สถานที่ที่สำคัญของโลก

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

 

      สถานที่ที่สำคัญของโลก  หมายถึง  สถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญหรือเป็นสถานที่ที่สวยงาม  ซึ่งมีทั้งในยุคโบราณและในปัจจุบัน  มีทั้งสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นและธรรมชาติสร้างขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันมีสถานที่สำคัญของโลกมากมาย   บางสถานที่ได้เหลือไว้เพียงซากปรักหักพังให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไป


การแบ่งทวีปของสถานที่ที่สำคัญของโลก

 

     การแบ่งสถานที่ที่สำคัญของโลกที่มีอยู่มากมายได้แบ่งเป็นทวีปตามสถานที่ที่ตั้งของสถานที่ที่สำคัญของโลก   ได้ดังต่อไปนี้
-  ทวีปเอเชีย
-  ทวีปอเมริกาเหนือ
-  ทวีปอเมริกาใต้
-  ทวีปยุโรป
-  ทวีปแอฟริกาและทวีปออสเตรเลีย

 

 

   ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.