เขื่อนฮูเวอร์

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

 

 

เขื่อนฮูเวอร์  (Hoover Dam)

 

     เขื่อนฮูเวอร์  เป็นเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนแรก   สร้างขึ้นมาเมื่อปีค.ศ. 1922 - 1933   ในสมัยของประธานาธิบดีฮูเวอร์แห่งสหรัฐอเมริกา   ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 7 ปี   เขื่อนฮูเวอร์เป็นเขื่อนแรกที่สามารถเอาชนะธรรมชาติ  คือ  น้ำท่วมและสามารถเก็บกักน้ำ   ทำให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ขึ้น   ตัวเขื่อนสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 228 เมตร ยาว 391 เมตร   ทะเลสาบมีเหนือเขื่อนยาว 184 กิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่ 582.75 ตารางกิโลเมตร   สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 1,835,000 กิโลวัตต์   เขื่อนฮูเวอร์สร้างขึ้นที่บริเวณหุบเขาแบล็คแคนยอน  ระหว่างรัฐอลิโซนากับรัฐเนวาดา   ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ไม่ได้จัดเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก   แต่ก็นับว่าเป็นเขื่อนยักษ์แห่งแรกของโลก

 

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.