สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
   (อายุตั้งแต่ คริสตศตวรรษที่ 5 - คริสตศตวรรษที่ 16 )

 

      สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ถูกจัดขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย   ต่อมาหลังจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณแทบทั้งหมด   ยกเว้นพีระมิดล้วนแต่เสื่อมโทรมเสื่อมสลายไปหมดสิ้น เหลือเพียงร่องรอยหลักฐาน   หรือแบบจำลองเท่านั้น    สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ล้วนแต่ยังดำรงอยู่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบัน   ถึงแม้จะเสื่อมโทรมไปบ้างตามกาลเวลา สำหรับคำว่า สมัยกลาง ของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง มีความหมายเพียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคถัดมาจากยุคโบราณเท่านั้น

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง  ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1.  สนามกีฬากรุงโรม
2.  เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง 
3.  กำแพงเมืองจีน
4.  กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
5.  สุเหร่าโซเฟีย
6.  หอเอนเมืองปิซา
7.  สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย

 

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.