ปราสาทหินนครวัด

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

 

 

ปราสาทหินนครวัด  (Angkor Wat)

 

     ปราสาทหินนครวัด   เป็นปราสาทหินที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของขอม   และเป็นเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก   สร้างขึ้นเมื่อเมื่อประมาณ พ.ศ. 1656 - 1693โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  แห่งอาณาจักรขอม   ปัจจุบันคือประเทศกัมพูชา   ปราสาทหินประกอบไปด้วยปราสาทใหญ่ 5 องค์   ตั้งอยู่ที่บนฐานสี่เหลี่ยมที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆสูง 12 เมตรบนฐานชั้นบนมีปราสาทองค์ใหญ่สูงประมาณ 40 เมตร   ตั้งอยู่ตรงกลาง   และมีปราสาทขนาดเล็กกว่าล้อมรอบอยู่ทั้ง 4 ทิศ   ซึ่งมีระเบียงหินสลักภาพนูนเชื่อมปราสาททั้ง 4 ด้าน   และยังมีระเบียงหินขนาดใหญ่เป็นกำแพงล้อมรอบถัดออกไปอีกชั้นหนึ่ง   ซึ่งเป็นระเบียงที่มีภาพสลักนูนแสดงเหตุการณ์ต่างๆและตำนานทางศาสนา   บริเวณของปราสาทหินนครวัดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,005 ไร่   ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ   และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม  และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง

 

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.