ทวีปเอเชีย

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

สถานที่ที่สำคัญของทวีปเอเชีย

 

สถานที่ที่สำคัญของทวีปเอเชีย  ซึ่งได้มีดังต่อไปนี้
 
1.  
กำแพงน้ำตกกรุงเยรูซาเลม  ประเทศอิสราเอ
2.  
นครต้องห้าม  ประเทศจีน
3.  
พระพุทธรูปคามากุระ  ประเทศญี่ปุ่น
4.
 พระราชวังเครมลิน  ประเทศรัสเซีย
5.  
พระราชวังโปตาลา  ประเทศธิเบต
6.  
ภูเขาไฟฟูจิยามา  ประเทศญี่ปุ่น
7.  เจดีย์ชเวดากอง  ประเทศเมียร์ม่า
8.  บุโรพุทโธ  ประเทศอินโดนีเซีย
9.  ยอดเขาเอเวอร์เรสต  ประเทศเนปาล

 

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.