ที่สุดของโลก

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

 

     สถานที่หรือสิ่งต่างๆที่เป็นที่สุดของโลกโดยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้น   สถานที่หรือสิ่งต่างๆมักจะมีความสวยงามเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานที่   ซึ่งลักษณะเฉพาะนั้นจะมีหลากหลายอย่างเช่น  ลึกที่สุด  สวยที่สุด  ซึ่งได้มีบุคคลรวบรวมและแบ่งตามลักษณะของสถานที่นั้น


การแบ่งสถานที่ที่สุดของโลก

 

    ซึ่งได้แบ่งเป็นดังนี้
1.  ที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น
2.  ที่สุดในโลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

 

 

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 

 

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

     

 

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.