พระราชวังแวร์ซายส์

Home 
ประวัตินักเดินทาง 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สถานที่ที่สำคัญของโลก 
ที่สุดของโลก 
Contact me 

 

 

 

 

พระราชวังแวร์ซายส์  (Versailles)

 

     พระราชวังแวร์ซายส์   แห่งเมืองแวร์ซายส์   ประเทศฝรั่งเศส   สร้างขึ้นเมื่อปี  ค.ศ. 1661 - 1681  โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  แห่งฝรั่งเศส   จุดประสงค์สำคัญคือต้องการให้ชาวโลกเห็นว่า ความมั่งคั่งสมบูรณ์และความงามเลอเลิศที่สุดในโลกมารวมอยู่ที่ฝรั่งเศสทั้งหมด   จึงได้สั่งให้รื้อพลับพลาที่สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทิ้ง   และให้สร้างพระราชวังใหญ่ทำด้วยหินอ่อนและตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร   ด้วยสิ่งประดับที่หาค่ามิได้   ทั้งลวดลายแกะสลักในไม้และหิน เครื่องเคลือบ   เครื่องเงิน   เครื่องทอง   หินอ่อน   ภาพเขียนจากฝีมือจิตรกรชื่อดังและฝีมือชั้นเยี่ยม   โดยใช้เงินในการก่อสร้างไปเป็นเงิน  500  ล้านฟรังค์   ใช้แรงงานคนในการก่อสร้าง30,000  คน   และใช้เวลาสร้างนานถึง 30 ปี   ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์   ยังมีความงามเป็นเลิศ   ซึ่งฝรั่งเศสใช้เป็นสถานที่รับแขกเมือง   การประชุมที่สำคัญระดับชาติ

 

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 เว็บไซด์

http://www.geocities.com/wonder7th
http://7wonder.netfirms.com 

 หนังสือ

หนังสือความรู้รอบตัวของสำนักพิมพ์แม็ค
หนังสือความรู้รอบตัวฉบับทันโลกของสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
หนังสือสิ่งมหัศจรรย์และสถานที่สำคัญของโลกของสำนักพิมพ์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Rochana janyachalad . All rights reserved.