ดอกเบญจมาศ

  

24-no\nav\nav_1_benjamas_bh.gifประวัติผู้จัดทำดอกคาร์เนชั่นดอกแอสเตอร์ดอกอัลสโตรมีเรียดอกเบญจมาศพิเศษจากดอกไม้Links

arweeparn@hotmail.com,k_charadkorn@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไปของดอกเบญจมาศ 
การปลูกและการดูแลรักษา 
พันธุ์ต่างๆ 
การใส่ปุ๋ยและการให้แสง 
การใช้สารเคมี 
โรคและแมลง 
การจัดมาตรฐาน 

 

ดอกเบญจมาศ

ดอกเบญจมาศ

 


(Chrysanthemum, Chrysanthemum morifolin)

เบญจมาศเป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูก เพื่อเลี้ยงและใช้กันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งสามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย แต่ถ้าปลูกในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นจะได้ดอกที่มีคุณภาพดี รูปทรงสวยงาม สีสันสดใส มีพันธุ์ต่างๆ มากมาย หลายสี และหลายฟอร์ม นอกจากใช้เป็นไม้ตัดดอกแล้วยังสามารถใช้เป็นไม้กระถาง และไม้ปลูกประดับสวนได้ดีอีกด้วย  ตามธรรมชาติมีฤดูกาลออกดอกในช่วงกลางวันสั้น คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคม  โครงการหลวงได้รวบรวมพันธุ์เบญจมาศจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา มาทำการปลูก ทดลอง แล้วคัดพันธุ์ที่ดีทำการขยายต้นพันธุ์ปลอดโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนี้อเยื่อ นำไปส่งเสริมให้ชาวเขาปลูก
กันเป็นอาชีพเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ชาวเขาสามารถผลิตดอกเบญจมาศที่มีคุณภาพได้ตลอดปีภายในเรือนโรงกันฝนและแมลง มีการบังคับการออกดอกของ เบญจมาศ โดยการ ควบคุม ด้วยการให้ ไฟฟ้าในเวลากลางคืน

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Satri Si Suriyothai School. All rights reserved.