พระหลักเมือง

 

Homeใครทำใครจ่าย?ตำนานขนแกะคัมภีร์หนังหมารถบรรทุกหิน

puiyok@thaimail.com

 

พระหลักเมือง

 

           พระหลักเมืองเป็นเทพยาดาที่รักษาเมืองที่ บางครั้งเราอาจเรียนท่านได้หลายชื่อ เช่น พระเสื้อเมือง  คนจีนเรียนเทพยดาที่เป็นผู้รักษาบ้านเมืองว่า เสี่ยฮ้วงซิ้ง ซึ่งแปลว่า เทพประจำบ้านประจำเมืองวันเกิดของท่านคือ วันที่ 13 เดือน 5 ของจีน อ่านประวัติของท่านคนจีนเชื่อ  ในช่วงเช็งเม้งและสารทจีน ท่านต้องทำงานหนัก เพราะคนจีนในอดีตเชื่อว่าวิญญาณสามารถมารับเครื่องเซ่นไหว้ได้ในแง่ของการเป็นเทพยดาผ้รักษาเมือง คนจีนโบราณมองไม่เหมือนคนไทยทีมีการตั้งเสาหลักเมือง แล้วไหว้เสานั้นว่า พระหลักเมื่องมาสถิต ณ เสานี้ แต่คนจีนโบราณจะไหว้คูที่เป็นแนวป้องกันเมืองเรียกว่า คูกำแพง ว่าฮ้วง

        ในสมัยราชวงศ์เหม็งมีการสร้างแท่นบูชา  และมีกาครเล่าเรื่องราวของท่านอีกมากมาย ตามแต่บุคคลสำคัญที่เกิดขึ้นสมัยนั้น   

          พระหลักเมือง

 

 


 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Pentiwa Saelim Miss Pranisa  Panrod . All rights reserved.