คอลลอยด์

 

 

Home 
การจำแนกสาร 
การแยกสาร 
เทคนิคการทำข้อสอบ 
ประวัติส่วนตัว 
Contact me 

 

  

คอลลอยด์(colloid)

 

  หมายถึง สารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ถึง   เซนติเมตร อนุภาคสามารถกรองผ่านกระดาษกรอง แต่ไม่สามารถกรองผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้

ปรากฏการณ์ทินดอลล์(Tyndalleffect)

   จอห์น ทินดอลล์ได้ทดลองป็นคนแรก ปรากฏการณ์ทินดอลล์คือ การให้แสงผ่านคอลลอยด์ใดๆ แล้วเราสามารถมองเห็นลำแสงในคอลลอยด์นั้นๆได้ เหตุที่เห็นลำแสงเพราะคอลลอยด์มีขนาดโตพอที่จะทำให้แสงที่ตกกระทบเกิดการกระเจิงของแสง

ชนิดของคอลลอยด์

แบ่งตามสถานะของอนุภาคที่กระจายอยู่ในตัวกลางและสถานะของตัวกลางได้ดังนี้

ชนิดของคอลลอยด์

สถานะของอนุภาค

สถานะของตัวกลาง

ตัวอย่าง

1.ซอล(Sol)

ของแข็ง

ของเหลว

แป้งในน้ำ โปรตีนในน้ำ

2.อิมัลชั่น (Emusion)

ของเหลว

ของเหลว

น้ำนม น้ำสลัด

3.เจล(Gel)

ของแข็ง

ของเหลว

วุ้น เยลลี่

4.แอโรซอล(Aerosol)

ของแข็ง

ก๊าซ

ฝุ่นละอองในอากาศ

ของเหลว

ก๊าซ

เมฆ หมอก

5.โฟมของเหลว(Liquid foam)

ก๊าซ

ของเหลว

ฟองสบู่

6.โฟมของแข็ง  (Solid foam)

ก๊าซ

ของแข็ง

ฟองน้ำ เม็ดโฟม

        อิมัลชั่น(Emulsion) ได้จากการผสมของเหลว 2 ชนิดที่ไม่สามารถละลายซึ่งกันและกันให้รวมเข้าด้วยกัน อิมัลชันบางชนิดจะอยู่ตัวเมื่อเราเติมสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานลงไป เราเรียกตัวประสานนี้ว่า อิมัลซิฟายเออร์ หรือ อิมัลซิฟายอิงเอเจนต์ เช่น น้ำนมมีโปรตีนเคซีนเป็นอิมัลซิฟายเออร์ คราบเปื้อนบนเสื้อผ้ามีผงซักฟอกเป็นอิมัลซิฟายเออร์ให้คราบไขมันรวมตัวกับน้ำ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissSiriporn Sopon. All rights reserved.