โครมาโทกราฟี

 

Home 
การจำแนกสาร 
การแยกสาร 
เทคนิคการทำข้อสอบ 
ประวัติส่วนตัว 
Contact me 

 

 

 การแยกสารโดยใช้วิธีโครมาโทกราฟี

โครมาโทกราฟี(chriomapography) ภาพจากหนังสือเคมี ผู้แต่ง:ลอว์รี ไรอัน สำนักพิมพ์:นานมีบุ๊คส์,2543

    เป็นการแยกสารที่ผสมกันในปริมาณน้อยให้แยกออกมาเป็นแถบเส้นสีหรือแถบสี อาศัยสมบัติ2ประการคือ

1.  สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้ต่างกัน

2.  สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้ต่างกัน

.                                    วิธีการทำโครมาโทกราฟี จะประกอบด้วยตัวทำละลายและตัวดูดซับสาร

              ตัวทำละลาย(solvent) มีดังนี้

                           1.ตัวทำละลายบริสุทธิ์ เช่น น้ำ อีเทอร์ เฮกเซน        2.ตัวทำละลายผสม เช่น เอทานอล สารละลายโซเดียมคลอไรด์

                                    หลักการ คือ   circle03_blue.gif     สารที่แยกออกมาจากสารผสมได้ก่อนจะมีความสามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ใช้ในการ              ทดลองแต่ถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้น้อยจึงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกล

                                                         circle03_blue_2.gif    สารที่แยกออกมาจากสารผสมได้ทีหลังจะมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายที่ใช้ใน              การทดลองได้น้อยแต่ถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้มากจึงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกล

                                                         circle03_blue_3.gif    ถ้าสารที่แยกออกมามีหลายสีมองเห็นเป็นช่วงๆหลายช่วงแสดงว่าสารที่ใช้ในการทดลองมีองค์             ประกอบอย่างน้อยเท่ากับสิ่งที่เราแยกได้หรือมากกว่า

                                                         circle03_blue_4.gif    ถ้าสารที่แยกออกมามีสีเดียวเราจะยังสรุปไม่ได้ว่าสารที่เราใช้ในการทดลองนั้นเป็นสารบริสุทธิ์            หรือมีองค์ประกอบเพียง1ชนิดเนื่องจากอาจจะมีสารอื่นปนอยู่ด้วยแต่สารนั้นแยกโดยวิธีนี้ไม่ได้หรือเราใช้ตัวทำละลายไม่เหมาะสม            ในการแยก

                         อัตราการเคลื่อนที่ของสารบนตัวดูดซับ(rate of flow; )    ขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายในตัวทำละลายและ            การถูกดูดซับของสารนั้นๆและสารแต่ละชนิดก็จะมีค่า.ที่แตกต่างกัน     

คลิก เพื่อดูการคำนวณค่า

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissSiriporn Sopon. All rights reserved.