การกลั่นด้วยไอน้ำ

 

Home 
การจำแนกสาร 
การแยกสาร 
เทคนิคการทำข้อสอบ 
ประวัติส่วนตัว 
Contact me 

 

 

 การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ(steam distillation)ภาพจากหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม1 ว431 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ สำนักพิมพ์:คุรุสภาลาดพร้าว,2545

     เป็นการสกัดสารโดยอาศัยไอน้ำให้ทำหน้าที่เป็นตัวละลายสารที่เราต้องการจะแยกออกมา ใชแยกสารที่ระเหยง่าย  ไม่ละลายน้ำ และไม่ทำปฏิกริยากับน้ำ เช่น การแยกสารหอมระเหยออกจากผิวมะกรูด

ตารางแสดงตัวอย่างพืชที่มีน้ำมันหอมระเหย

ตัวอย่างของพืช

ส่วนที่มีน้ำมันหอมระเหย

ตะไคร้ ตะไคร้หอม

 กาบใบ

 ยูคาลิปตัส กะเพรา โหระพา

 ใบ

 กุหลาบ มะลิ การะเวก จำปา

 ดอก

 จันทน์เทศ

 ผล

มะกรูด มะนาว ส้ม

เปลือกของผล

กระวาน กานพลู เร่ว

เมล็ด

จันทน์ สน กฤษณา

เนื้อไม้

อบเชย สีเสียด

เปลือกไม้

แฝกหอม

ราก

ขิง ข่า ไพล

เหง้า

      หลักการแยกสาร เมื่อเราให้ความร้อนแก่น้ำจนน้ำระเหยกลายเป็นไอ ไอน้ำจะผ่านไปยังสารที่ต้องการแยกและสกัดสารที่ต้องการแยก   ซึ่งเป็นสารที่ระเหยง่ายออกมา  เมื่อไอของน้ำกับน้ำมันหอมระเหยผ่านเครื่องควบแน่นจะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลว 2 ชั้น ไม่รวมตัวกัน   เป็นเนื้อเดียว ตัวอย่างเช่น การสกัดแยกน้ำมันหอมระเหยจากใบกระเพรา การแยกน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบ

ดอกกุหลาบ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissSiriporn Sopon. All rights reserved.