การสกัดด้วยตัวทำละลาย

 

Home 
การจำแนกสาร 
การแยกสาร 
เทคนิคการทำข้อสอบ 
ประวัติส่วนตัว 
Contact me 

 

 

 การสกัดด้วยตัวทำละลาย

การสกัดด้วยตัวทำละลาย(solvent extraction)

                      เป็นวิธีการแยกสารโดยอาศัยสมบัติการละลายของสารในตัวทำละลาย หรือการใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาร             ที่ต้องการออกจากของผสม   

                      หลักการ เลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมกับสารที่ต้องการแยก       

                                       flower05_blue.gif ตัวทำละลายสามารถละลายสารที่ต้องการสกัดได้                                

                                                flower05_blue_1.gifตัวทำละลายจะต้องไม่ละลายสารอื่นๆที่เราไม่ต้องการสกัด                                                            

                                       flower05_blue_2.gif ตัวทำละลายจะต้องไม่ทำปฏิกริยากับสารที่เราต้องการสกัด                                                                       

                                               flower05_blue_3.gifตัวทำละลายสามารถแยกออกจากสารที่เราต้องการสกัดได้ง่าย

                                         flower05_blue_4.gifตัวทำละลายไม่เป็นพิษ และมีราคาถูก

                       หลักการสกัดสาร   เติมตัวทำละลายที่เหมาะสมลงในการที่เราต้องการสกัด จากนั้นก็เขย่าแรงๆหรือนำไปต้ม เพื่อให้สาร              ที่เราต้องการจะสกัดละลายในตัวทำละลายที่เราเลือกไว้ สารที่เราสกัดได้นั้นยังเป็นสารละลายอยู่ ถ้าเราต้องการทำให้บริสุทธิ์เรา              ควรจะนำสารที่ได้ไปแยกตัวทำละลายออกมาก่อน อาจจะนำไประเหย หรือนำไปกลั่นต่อไป ตัวอย่างเช่น การสกัดน้ำขิงจากขิง              การสกัดคลอโรฟีลล์ของใบไม้

                       tomato_green_1.gifปัจจุบันนิยมสกัดสารจากพืชเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่ม โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายออกมา เช่น น้ำใบเตย น้ำขิง  นอกจากนี้ยังมี              การใช้เฮกเซนในการสกัดน้ำมันออกจากส่วนต่างๆของพืช เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น

                       ถ้าเราต้องการสกัดสารโดยใช้ตัวทำละลายที่มีปริมาณน้อย จะใช้เครื่องมือที่เรียกกันว่า ซอกห์เลต(soxhlet)

                 หลักการของเครื่องมือซอกห์เลต(soxhlet extraction) ตัวทำละลายที่เราใส่ลงไปในเครื่องมือจะหมุนเวียนผ่านสารที่            เราต้องการสกัดหลายๆครั้ง จนกระทั่งสารที่เราต้องการสกัดออกมามีปริมาณเข้มข้นมากพอ ส่วนตัวทำละลายที่เราใช้สกัดแล้วนั้น           จะถูกทำให้ระเหยแล้วควบแน่นกลับมาใช้ได้อีกต่อไป

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissSiriporn Sopon. All rights reserved.