อหิวาตกโรค
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

สิ่งที่ตามมาเนื่องจากการขาดสารอาหาร

 

anibook_blue.gifอหิวาตกโรค

anibook_blue.gifสาเหตุ เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า วิบริโอ คอเลอเร สำหรับอหิวาตกโรคชนิดแท้ และแบคทีเรียชื่อ เอลเทอร์ วิบริโอ สำหรับอหิวาตกโรคชนิดเทียม ติดต่อโดยอยู่ในอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วย แพร่กระจายอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม โดยมีแมลงวันเป็นพาหะนำโรค

anibook_blue.gifอาการ

circle03_skyblue.gif ไม่มีอาการ จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเหล่านั้นไว้ เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไปสู่ร่างกายคนอื่นได้

circle03_skyblue.gif อาการอย่างอ่อน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำวันละหลายครั้ง อาการคล้ายท้องร่วง จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 วัน

circle03_skyblue.gif อาการรุนแรง ปวดท้องรุนแรง ถ่ายอุจจาระเหลวคล้ายน้ำซาวข้าว มีกลิ่นคาว อาเจียน การถ่ายบ่อยทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเบาลง และเสียชีวิตได้

anibook_blue.gifการป้องกัน

circle03_skyblue.gif จัดให้มีส้วมใช้ตามหลักสุขาภิบาล

circle03_skyblue.gif ดื่มและใช้น้ำที่สะอาด

circle03_skyblue.gif ล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารและหลังจากเข้าส้วม

circle03_skyblue.gif ทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม หลีกเลี่ยงการกินอาหารสดระหว่างที่มีโรคระบาด

circle03_skyblue.gif เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันไปตอมได้

circle03_skyblue.gif ทำลายขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และไม่ให้แมลงวันใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

circle03_skyblue.gif ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและการป้องกันโรคนี้

circle03_skyblue.gif เมื่อมีผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรคเกิดขึ้นที่บ้าน ให้นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว และต้องรีบไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบภายในเวลา24ชั่วโมง

circle03_skyblue.gif รีบทำลายอุจจาระและอาเจียนของผู้ป่วย โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราด หรือนำไปฝังหรือเผา เสื้อผ้าของผู้ป่วยควรนำไปต้มหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างให้สะอาด

circle03_skyblue.gif ในช่วงที่โรคอหิวาตกโรคระบาด ให้ทุกคนรีบฉีดวัคซีนป้องกัน 

ควรดื่มน้ำที่สะอาดเพื่อป้องกันโรคอหิวาตกโรค

 

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.