อาหารอื่นๆ
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 
[อาหารสด][อาหารอื่นๆ][ยา]

 

หลักในการเลือกซื้ออาหารอื่นๆ

การเลือกซื้ออาหารควรเลือกซื้ออย่างถูกวิธี

aniyellow08_rightdown.gifหลักในการเลือกซื้ออาหารแห้ง

anitomato_red_2.gif เลือกอาหารที่สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกปน

anitomato_red_2.gifบรรจุภาชนะที่สะอาด

anitomato_red_3.gifที่ถั่วไม่มีจุดด่างดำ เพราะอาจมีสารที่เรียกว่าอะฟลาท็อกซิน

        aniyellow08_rightdown.gifหลักในการเลือกอาหารกระป๋อง

anitomato_red_2.gifที่ฉลากต้องมีชื่อทางการค้า เลขทะเบียนอาหาร สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ น้ำหนัก บอกวัตถุเจือปนในอาหาร เช่น วัตถุกันเสีย

anitomato_red_2.gifลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบหรือนูน กระป๋องเรียบ ไม่มีกลิ่น ไม่รั่ว

        aniyellow08_rightdown.gifหลักในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป

anitomato_red_2.gifภาชนะบรรจุไม่ฉีกขาด

anitomato_red_2.gifฉลากแสดงชื่ออาหารทางการค้า เลขทะเบียนการค้า สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ข้อความที่ระบุว่าใส่วัตถุกันเสียหรือไม่  

     aniyellow08_rightdown.gifหลักในการเลือกซื้อสีผสมอาหาร

anitomato_red_2.gifควรเลือกใช้สีที่มาจากธรรมชาติ

anitomato_red_2.gifถ้าต้องการใช้สีสังเคราะห์ห้ามใช้สีย้อมผ้า ควรใช้สีผสมอาหารที่กฎหมายอนุญาต

        aniyellow08_rightdown.gifหลักในการเลือกซื้อผงชูรส

anitomato_red_2.gifเลือกซื้อผงชูรสที่มีลักษณะขาวขุ่น เป็นรูปกระดูกหรือลิ่ม

        aniyellow08_rightdown.gifหลักในการเลือกซื้อน้ำมันปรุงอาหาร

anitomato_red_2.gif อ่านฉลากว่าทำมาจากพืชชนิดใด

anitomato_red_2.gifควรซื้อน้ำมันพืชที่มีกรดไลโนอิคเกินร้อยละ 50 ของปริมาตรทั้งหมดเสมอ

       aniyellow08_rightdown.gif หลักในการเลือกซื้อน้ำปลา

anitomato_red_2.gifเลือกซื้อน้ำปลาที่มีสี กลิ่น และรสของน้ำปลา

anitomato_red_2.gifใส ไม่มีตะกอน

anitomato_red_2.gifราคาไม่ถูกจนเกินไป

 

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.