โลกยุคโบราณ

Home 
Gallery 
สายพันธุ์มนุษย์ 
วัฒนธรรมมนุษย์ 
เผ่าพันธุ์มนุษย์ 
ยุคของมนุษย์ 
แบ่งยุคประวัติศาสตร์ 
ปรา-หวัด 
Links 
Contact me 

 

 

     img19.gif

 anifootball.gif โลกยุคโบราณ

          สวัสดีค่ะ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ขอยินดีเข้าสู่ศูนย์การศึกษา โลกยุคโบราณ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น

วิทยาทานซึ่งมิได้หวังผลกำไรทางธุรกิจ และยินดีที่จะให้เผยแพร่เพื่อการศึกษาโดยมิได้หวังผลกำไรทั้งสิ้น

          ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการศึกษานี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทาง

คณะผู้จัดทำก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

   ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

   symble_at_red_1.gif  เว็บไซต์

         www.baarjcmyut.com/library/body

          www.newexplorer.com

            www.zeverstar.com

            www.mis.moe.go.th

            www.brr.ac.th

            www.everykid.com

            www.simplemag.com

            www.sac.or.th

            www.thaivision.com

            www.sanook.com

            www.siamguru.com

  คุณธนู   แก้วโอภาส     จากหนังสือ ประวัติศาสตร์โลกเรื่องโลกยุคโบราณ

   คุณTrevor   Marchingon   จากหนังสือ illustratedatlas of the world

   รองศาสตราจารย์ปรีชา   สุวรรณพินิจ  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์   สุวรรณพินิจ   จากหนังสือเตรียมสอบวิทยาศา

   สตร์กายภาพชีวภาพ ม.4-5-6

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ   จากหนังสือเรียนวิชาวิทยาศา

   สตร์กายภาพชีวภาพ  ชีวิตและวิวัฒนาการ

 

 violet_fish.gif dog_howl.gif

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 MissSarinthip wasoontaratorn All rights reserved.