เผ่าพันธุ์มนุษย์

 

 
Gallery 
สายพันธุ์มนุษย์ 
วัฒนธรรมมนุษย์ 
เผ่าพันธุ์มนุษย์ 
ยุคของมนุษย์ 
แบ่งยุคประวัติศาสตร์ 
ปรา-หวัด 
Links 
Contact me 

 

 

bullet_star.gif เผ่าพันธุ์มนุษย์(Race of Mandkind)

        ประชากรของโลกประมาณ40,000ปีก่อนค.ศ.ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ10ล้านคนเท่านั้น นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าในยุคมนุษย์นีนเดอร์ธัลมี"มนุษย์พันธุ์นี้อยู่เพียง20,000คนในดินแดนฝรั่งเศส"

        ตามหลักของวิชาชีววิทยา มนุษย์ทั้งหมดคือสามชิกที่อยู่ในพันธุ์เดียวกันแต่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ที่มองเห็นได้ชัดมิใช่เป็นสิ่งแสดงว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะมีบางคนมีความเห็นว่าความแตกต่างกันระหว่างรูปร่างหน้าตาของมนุษย์แสดงให้เห็นความแตกต่างทางเชื้อชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางกายภาพ ความแตกต่างกันระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์เชื้อชาติต่างๆเป็นความจริง แต่ก็มีสาเหตุมาจากการมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน

        ความแตกต่างกันทางกายภาพแบ่งมนุษย์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเรียกว่าเผ่าพันธุ์หรือเชื้อชาติของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากแม้จะสามารถแบ่งแยกเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกไปได้มากมาย แต่ก็ยอมรับว่าประชากรของโลกแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆหรือ3เชื้อชาติ คือ

        mask_home.gif   1.นิกรอยด์      (Negroid)

              2. มองโกลอยด์ (Mongoloid)

              3. คอคาซอยด์  (Caucasoid)

        ประชากรเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์นิกรอยด์เป็นพวกมีผิวหนังสีดำมีขนดก และมีขนาดความสูงแตกต่างกันมาก มีริมฝีปากหนาและมีจมูกค่อนข้างแบน ประชากรเหล่านี้ส่วนมากมีถิ่นกำเนิดในแถบเส้นศุนย์สูตรของแอฟริกา แต่บางกลุ่มมาดำเนินชีวิตอยู่หลายพันปีในมหาสมุทรอินเดียเลยไปจนถึงบริเวณเการนิวกินี หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เกาะทัสมาเนีย และเกาะฟิจิ

        ประชากรคอคาซอยด์ก็กระจัดกระจายครอบคลุมบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ทางเหนือของบริเวณที่อยู่ของชาวนิกรอยด์ในยุโรป เอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือ ประชากรเผ่าคอคาซอยด์ถูกเรียกว่า"ชาวผิวขาว"ทั้งๆที่คนเชื้อสายนี้มีผิวตั้งแต่สีขาวจนถึงน้ำตาลไหม้ พวกคอคาซอยด์ในอินเดียและศรีลังกามีผิวดำแต่มีลักษณะอื่นๆเหมือนกับประชากรในยุโรปเช่น ผมเหยียดหรือหยิก มีเคราดก มีจมูกเป็นสันตรง เป็นต้น

        ประชากรเชื้อสายมองโกลอยด์มีสีผิวหนังแตกต่างกันตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลไหม้ ใบหน้าแบน นัยน์ตาเรียวมีเคราเล็กน้อย ผมสีดำเหยียดตรงคนเชื้อสายมองโกลอยด์อาศัยอยู่ในบริเวณญี่ปุ่น จีน และเอเชียกลาง และยังขยายลงมาทางใต้ถึงอินโดนิเซียและมาเลเซีย

     national_costume_france.gifnational_costume_japan.gifnational_costume_netherlands.gifnational_costume_china.gif

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 MissSarinthip wasoontaratorn All rights reserved.