ยุค-ยุคก่อนประวัติศาสตร์

อารยธรรมเบื้องต้นยุค-ยุคก่อนประวัติศาสตร์วงโค้งเกษตรกรรม

 

 
Gallery 
สายพันธุ์มนุษย์ 
วัฒนธรรมมนุษย์ 
เผ่าพันธุ์มนุษย์ 
ยุคของมนุษย์ 
แบ่งยุคประวัติศาสตร์ 
ปรา-หวัด 
Links 
Contact me 

 

 

bullet02_skyblue.gif ยุคประวัติศาสตร์-ยุคก่อนประวัติศาสตร์

           เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับความคิดเห็นของนักประวัติศาสตร์ที่ได้ทำการแบ่งยุคต่างๆเอาไว้ การที่นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งยุคต่างๆ     ของประวัติศาสตร์ไว้ว่าก่อนหน้านั้นไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การรู้จักการเขียนหนังสือของมนุษย์ เป็นผลมาจากสังคมของมนุษย์เริ่มมีอารยธรรมมากแล้ว คือ เป็นสังคมที่เป็นปึกแผ่นมากขึ้นมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น เช่น การปกครอง การทำสงคราม การค้าขาย การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้เองทำให้มนุษย์ต้องดิ้นรนหาวิถีทางต่างๆที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆของสังคมไว้เป็นตัวอักษร ประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อมนุษย์  ที่ได้รู้จักกับการเขียนตัวหนังสือเมื่อ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช แต่ความจริงแล้วนั้น การที่มนุษย์ใช้ตัวหนังสือเป็นเพราะมนุษย์มีเรื่องราว   ในประวัติศาสตร์มากมาย ถ้าหากว่าไม่มีการเขียนไว้เป็นตัวหนังสือไว้ก็ไม่สามารถควบคุมสังคมและพัฒนาสังคมของตนได้    จึงกล่าวได้ว่า การใช้ตัวอักษรเพื่อเขียนหนังสือแสดงว่าสังคมของตนมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางอารยธรรม ไม่ใช่ว่าก่อนหน้าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้เกิดความลังเล  ไม่แน่ใจว่าเป็นสังคมอนารยะมาแล้วจนกว่าจะมีการใช้ตัวอักษร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการมีตัวหนังสือใช้เป็นผลมาจากสังคมได้ผ่านขั้นตอนของอนารยะ

  

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 MissSarinthip wasoontaratorn All rights reserved.