ฉ น ว น
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

  nk_m1@hotmail.com

 

ส า ย ไ ฟฉ น ว นฟิ ว ส์ส ะ พ า น ไ ฟส วิ ต ซ์ป ลั๊ ก

 

 

 

                  ฉนวนหุ้มสายไฟ    สายไฟโดยทั่วไฟมีส่วนประกอบของโลหะทองแดง  แล้วมีฉนวนไฟฟ้าหุ้ม  มีหลายชนิดดังนี้

          anistar_yellow.gif  ฉนวนพีวีซี   เป็นพลาสติกทนความร้อน และป้องกันความชื้นได้ดี  นิยมใช้ในการเดินสายไฟในบ้าน

          anistar_yellow.gif  ฉนวนยาง    ประกอบด้วยยางพารา 20-40%  และผสมสารอื่น  เช่น สังกะสีออกไซด์ กำมะถัน    ซึ่งใช้เดินสายตามท่อ

          anistar_yellow.gif  ฉนวนผ้าเทป    เป็นผ้าเทปเคลือบสารที่เป็นฉนวนพันรอบสายไฟ เป็นเกลียวเป็นชั้นๆหลายชั้น  นิยมใช้ในอาคารบริเวณที่อากาศไม่ชื้น

          anistar_yellow.gif  ฉนวนกระดาษอาบน้ำมัน    เป็นฉนวนที่ใช้ตะกั่วหุ้มอีกชั้นหนึ่ง  เพื่อป้องกันความชื้น  นิยมใช้เดินสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน

         anistar_yellow.gif  ฉนวนแอสเบสทอส  เป็นด้ายถักฉาบด้วยสารแอสเบสทอส แล้วมีฉนวนหุ้มที่ผิวนอกแข็งและเกลี้ยง ใช้แทนสายไฟหุ้มฉนวนยาง  เพื่อเดินสายตามท่อและใช้บริเวณที่แห้งที่มีอุณหภูมิสูง

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.