ป ลั๊ ก
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

  nk_m1@hotmail.com

 

ส า ย ไ ฟฉ น ว นฟิ ว ส์ส ะ พ า น ไ ฟส วิ ต ซ์ป ลั๊ ก

 

 

 

                    ปลั๊ก คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า  ที่ต่อกับสายไฟ เป็นวงจรเปิดไว้   และจะครบวงจรก็ต่อเมื่อต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

              aniwhite01_next.gif     เต้ารับ มี2ชนิด  คือ ชนิด2ตา และชนิด3ตา (ตาที่3เป็นสายดิน)
              
aniwhite01_next.gif     เต้าเสียบ มี2ชนิด คือชนิด2ขา และชนิด3ขา (ขาที่3มีต่อไว้สำหรับต่อสายดิน)

                    สายดิน มีเพื่อขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดิน และลงดินไป

     วิธีการใช้เต้ารับเต้าเสียบ
             anicircle09_orange.gif     เวลาใช้ เต้าเสียบจะต้องติดแน่นสนิทกับเต้ารับ
             anicircle09_orange.gif     ไม่ใช้เต้าเสียบจากเครื่องใช้หลายชนิด เข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน  เพราะกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายไฟและเต้ารับมากเกินไป  จะทำให้เกิดความร้อนสูงที่สายไฟและที่เต้าเสียบ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

bar007_red.gif

   

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.