ก า ร ข น ส่ ง ท า ง อ า ก า ศ
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

 

ก า ร ข น ส่ ง ท า ง บ กก า ร ข น ส่ ง ท า ง น้ำก า ร ข น ส่ ง ท า ง อ า ก า ศ

     

  การขนส่งทางอากาศ คือการลำเลียง คน สัตว์ และสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง โยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ

 

 

.
anired12_next.gifวิวัฒนาการ โดยเริ่มจากเครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ และปัจจุบันใช้เครื่องบิน

 anired12_next.gifแรงยก คือแรงที่ยกวัตถุให้ลอยขึ้น เนื่องจากความดันอากาศด้านล่างของวัตถุมีค่ามากกว่าความดันของ
อากาศด้านบน

anired12_next.gifเครื่องบินที่เคลื่อนที่ได้ในอากาศ เพราะมีเครื่องยนต์ และมีปีก

anired12_next.gif แดเนียล แบร์นูลลี นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิส พบว่า " เมื่ออากาศมีความเร็วเพิ่มขึ้น  ความดันอากาศนั้นจะลดลง "

anired12_next.gifในการสร้างเครื่องบิน โดยผิวของปีกเครื่องบิน  จะโค้งมากกว่าผิวของด้านล่าง เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรงจากเครื่องยนต์ ก็จะเกิดแรงยก ยกเครื่องบินให้ลอยขึ้นได้ เพราะอากาศด้านบนปีกเครื่องบินมี
ความเร็วมากกว่าความเร็วของอากกาศด้านล่าง ทำให้ความดันอากาศบนปีกเครื่องบินลดลง ส่วนอากาศใต้ปีกที่มีความเร็วน้อยกว่า ทำให้มีความดันมาก เกิดแรงยกให้เครื่องบินลอยขึ้นได้

anired12_next.gif เครื่องบินไอพ่น เคลื่อนที่ได้โดยมีกลจักรพ่นอากาศไปข้างหลัง ทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาขับดันเครื่องบินไปข้างหน้า กระแสลมผ่านปีกจะทำให้เกิดแรงยก ทำให้เครื่องบินลอยได้ในอากาศ

 anired12_next.gifเครื่องบินเฮลิคอบเตอร์ สามารถลอยตัวขึ้นในอากา เพราะมีใบพัดขนาดใหญ ลักษณะคล้ายปีกของเครื่องบิน โดยด้านบนใบพัดจะโค้งมากกว่าผิวล่าง เมื่อหมุนทำให้เกิดแรงยก

ข้อดีของการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ ใช้เวลาในการเดินทางน้อย ไปถึงถิ่นทุรกันดารได้

ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสูง มีอุปสรรคทางดินฟ้าอากาศ เกิดอุบัติเหตุ

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.