ร อ ก
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

 

ร อ กค า นพื้ น เ อี ย ง

  

รอก ( Pulley ) เป็นเครื่องกลที่ใช้สำหรับยกของขึ้นที่สูง หรือหย่อนลงต่ำ มีลักษณะเป็นล้อหมุนคล่องรอบตัว และมีเชือกพาดล้อสำหรับยกวัตถุและดึงวัตถุ

 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รอกเดียว และ รอกพวง

        anigreen11_next.gif1. รอกเดียว แบ่งเป็น รอกเดียวตายตัว และรอกเดียวเคลื่อนที่

        รอกเดียวตายตัว ( Fixed Pulley ) เป็นรอกที่ไม่ช่วยผ่อนแรง แต่ช่วยอำนวยความสะดวก

           

             ให้            E           =            แรงดึง ( นิวตัน )

                             w            =          น้ำหนักหรือความต้านทาน ( นิวตัน )

                             T            =          แรงตึงของเชือก ( นิวตัน )

             เมื่อดึงวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

                             E           =           T

                            T            =          W

   การคำนวณ สูตร E           =          W

   

 รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ ( Movable Pulley ) เป็นลอกที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยผ่อนแรง

            ให้                 E+T             =            W

                                T                   =             E ( เพราะเป็นเชือกเส้นเดียวกัน )

                                E+E             =             W

                                2E                =             W

       การคำนวณ สูตร E                  =            W/2

attention.gif

2.รองพวง ( Block Pulley ) เกิดจากการนำลอกหลายๆอันมาผูกกันเป็นพวงเดียว ทำให้ผ่อนแรงมากขึ้น การคำนวณให้คิดที่ละตัว แบบรอกเดียว

                     

   หรือ สูตร              E             =                W/2กำลังn

                               n             =                จำนวนลอกที่เคลื่อนที่

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.