SaWasDee
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

nk_m1@hotmail.com

สวัสดีค่ะ  ( ( ^! ^ ) ) เว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับ เนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2 รหัสวิชาว 306  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บทคือ

บทที่ 16 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน บทที่ 17 การขนส่งและการสื่อสาร บทที่ 18 ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ

เว็บนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานทางการศึกษามิได้มุ่งหวังประโยชน์ใดๆ

 สามารถคัดลอกได้ แต่ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ในทางธุรกิจ

เว็บนี้ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วย

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.