เนื้อหา

มาเลี้ยงปลาตู้กันเถอะ
สำหรับนักเรียนทั่วไป

 

 

ผู้จัดทำ

นางสาวประพาฬรัตน์ ศุภสิทธิจันทร์  
นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

วันที่นำเสนอ

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545

ปรับปรุงครั้งที่ 1

 

 

 รางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดการแข่งขันซอฟต์แวร์ด้านบทเรียน e-learning ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2546

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 กรุณาคลิกที่นี่

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน